میخواستم بخوابم دیدم خوابم نمیاد
امــروز هر چی میخورم سیر نمیشمم
شام خیلی خوردم بعدش شیرکاکائو و
بسکوییت تا الانم سه تا کلوچه و چند بار
میوه خوردم ناهار هم سه بار خوردم
الانم گشنمه؟ انگاری دارم میشم همون دخترک
قبلی ،، دوباره خوش اشتها شدم نمیدونم
شایدم تاثیر داروهایی ک دکتر تجویز کرده
و دوباره شااد و پرانرژی شدم
دوباره مینویسمم
از اصل مطلب دور شدم 
هر کی انلاااااینههه جاان من بیااد
این پست حرف بزنیم نظرات این پست
هم بدون تایید من ثبت میشن 
پذیرایی هم میشه ازتون
به صرف (سرف)؟؟!!! چایی و کلوچه
هوااا هم سرددد و باااروونیههه
ذرت مکزیکی و آش بااا پیاز داغ زیاااد
داده میشووووددد
بفرماااییدد داخلل هوااا سردههه
در رو پشت سرتون محکم قفل کنید
هواا سوز داره سرما میخورید
خانواده بدبخت میشن بخاطر شما
همه شون تا ی هفته مجبورن سوپ نوش
جان کنن
بفرمااااییدد دم در بدهههه
ببینم مهمون اولی کیهههه!!!!!