صورتی برای شما میگوید از خودش :

من صورتی ام دخترکی بیخیال و شاد

همان که چند دقیقه قبل زیر باران بود بیخیال خیس شدن

 در حیاط خانه میدوید ...

برگهای درخت نارنج مان خیس خیس شده اند

دعوایش کردم و گفتم ای بچه بد باز زیرباران ماندی

تا خیس شدی طفلک ترسید خندیدم و گفتم شوخی میکنم

باران برای خیس شدن است همان طور که چشم برای خیس شدن

از گریه شوق ...او هم بامن خندید گنجشک روی شاخه

درخت نظاره گر ما بود

 برای اینکه از خیس شدن در امان باشد به درخت

پناه اورد بود

انگار حرفم برایش تلنگری بود او پرواز کرد  تا

از بارا لذت ببرد حیف باران نیست

که ببارد و تو زیر ان خیس نشوی

من صورتی ام دختری با

لباس های فیروزه ای همان ک همیشه

انگشتر فیروزه ای ظریفی دارد و همه جا همراهش هست همان که همه نمیتوانند سن اش را تشخیص دهند هنوز چهره اش همچون دختری دبیرستانی معصوم و بچه گانه ست من صورتی ام همان که اگر هر روز دست و پیشانی مادرش را
نبوسد روزش شب نمیشود

 ... اگر مادرش قبل خواب با او حرف نزند

خوابش خواب نمیشود...

من صورتی ام همان که تمام شعرهایش را

هنگام قدم زدن سروده است همان که در خیابان

وقتی کسی نباشد در حال قدم زدن و یا برگشت به خانه

برای خودش آرام شعر میخواند و بعد به خود میگوید

ههیییس صورتی کسی تورا ببیند میگوید دیوانه است

 +مگر نیستم؟من شاد ترین دیوانه جهانم

همان ک نمیگذارد هیچ چیزی حالش را خراب کند

همان ک نمیخواهد عاشق شود

اخر هر که عاشق شد دیگر لبخند نزد..
من اجازه نمیدهم کسی
لبخندهایم را از من بگیرد
من بدون دوچیز میمیرم
یکی شعر و دیگری لبخندهایم...

 قلب صورتی او برای شاد زیستن است

اکنون ساعت 16:09 دقیقه است

بیست روز از این آبان زیبا گذشته من آبان را دوست دارم کاش چند ماه از سال آبان باشد ... داشتم 

میگفتم16:10شده اینجا شب شده

هوای بارانی ووتاریک شده به گونه ای 

که برادرجانم یک لحظه بیدار شد

و گفت دیرم شده ؟؟ اداره !!ساعت چند است صبحانه چ داریم!؟؟

و من اینجا قههقهه میزنم و میگویم تو در خواب عصر به سر میبری

 :) و او دوباره میخوابد ...مادر کنار بخاری خوابش برده است و من تا ظهر خواب بودم و اکنون خوابم نمی آید اتاق من همیشه تاریک است پنجره ای ندارد وقتی بی قلب بودم این اتاق را انتخاب کردم ولی اکنون باید آن اتاق رو به باغ که پنجره و ایوان دارد را انتخاب کنم...اتاق من رختخوابم هیچ وقت جمع نمیشود نه ک بی نظم هستم نه بسیار سنگین است رنگش فیروزه ایست رنگ دیوار اتافم رنگ موردعلاقه من کاش نیم دیگر قلبم فیروزه ای بود اما نمیشد در این سیاره صورتی ها همه چیر صورتی ست... من صورتی ام که اکنون16:14 کنارم چای و نون خامه ای و پرتقال باغ خودمان گذاشته ام ... پاهایم را روی میز گذاشته ام و بیخیال تکانش میدهم با پاهایم الاناست ک بیفتد و صدایش همه را بیدار کند.. من صورتی ام دخترکی که همیشه لبخند میزند حسی زیباتر از لبخند زدن به کودکان نیست چیزی زیباتر از سلام کردن به پیرزن سالمند کوچه مان نیست ک هر غروب کنار در خانه اش فرش کوچکی می اندازد و مینشبند ... طفللی تنهاست... چیزی زیباتر از قلب صورتی من چیزی زیباتر از سیاره صورتی من نیست و هیچ چیزی زیباتر از نگاه شما ک اکنون میخوانید نیست و نخواهد بود...
ـ+یک تصمیم جدید گرفتم از امروز هر وقت
انلاین شدم میام وبتون و بهتون یاداوری میکنم
که لبخند بزنید و هرکی موافق نیست من بیام
یاداوری کنم بگ تا بیشتر بیام یاداوری کنم
لبخند خبیثثثثققق

لبخند فراموش نشود😇

+امروز ، لبخندت را به کسی هدیه بده ، 
ممکن است لبخند تو تنها درخشش نوری 
باشد که او در طول روز میبیند .