ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﯾﮏ ﻭﻗﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ

 ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻨﻮﯾﺴﯽ ﺗـﻌﻄﯿــﻞ ﺍﺳﺖ

 ﻭ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯽ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﯼ ﺍﻓـﮑﺎﺭﺕ

 ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﮑﺸﯽ

 ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﺳﺮﺕ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ 

ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﻮﯼ ﻭ ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﺳــﻮﺕ ﺑﺰﻧﯽ

 ﺩﺭ ﺩﻟـﺖ ﺑﺨﻨــﺪﯼ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻓـﮑﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ

 ﺷﯿﺸﻪ ﯼ ﺫﻫﻨﺖ ﺻﻒ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ

 ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﮕﻮﯾـﯽ ﺑﮕﺬﺍﺭ 

ﻣﻨﺘـﻈـﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ !!!  :)

ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ :)


پ ن ۱ : با دوستان رفتیم کافه همیشگی

هشت نفری خیلی خوش گذشت

مثل همیشه ذرت مکزیکی

و اونا اسکوپ ،،، بستنیش خوب نبود

برعکس همیشه و اونجا خندیدم بهشون

میگفتم به به چه ذرتش خوشمزه س 

بچه ها دستمال کاغذی رو خالی کردن 

ریختن تو کیفاشون انتقام گرفتن :))

روز قشنگی بود خنده های از ته ته دل

دوستای عزیزتر از جان :)

و انرژی و شوخی های همیشگی :)

موسیقی های جذاب کافه :)

برگشتنی رفتیم فلافل و بعد بازار :)

پ ن ۲ : فهمیدم اون اندازه ای که

من اطرافیانم دوستانمو دوست دارم

اونا دوستم ندارند  :)

پ ن ۳ : مهربونی میکنم حتی اگه

مهربونی نبینم :)

پ ن ۴ : این توجه طلبی دیوونه م کرده

باید ب خودم کمک کنم تا از خودم دورش کنم :)

پ ن اخر مثل همیشه : لبخند فراموش نشه :)