آنهایی که دچار عشق یک طرفه اند بخوانند1

برای آنانی که دچار عشق یک طرفه اند:  
  • دخـترکــی با قـلـب صورتــی

صورتی

صورتی برای شما میگوید از خودش :

من صورتی ام دخترکی بیخیال و شاد

همان که چند دقیقه قبل زیر باران بود بیخیال خیس شدن

 در حیاط خانه میدوید ...

برگهای درخت نارنج مان خیس خیس شده اند

دعوایش کردم و گفتم ای بچه بد باز زیرباران ماندی

تا خیس شدی طفلک ترسید خندیدم و گفتم شوخی میکنم

باران برای خیس شدن است همان طور که چشم برای خیس شدن

از گریه شوق ...
  • دخـترکــی با قـلـب صورتــی

خاص ترین هدیه ها

   ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻧﮕﻔﺖ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ
                    ﻭﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺳﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ 
               ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ …
                                       ´ ﺁﺭﯾﺎ نوری´           
  • دخـترکــی با قـلـب صورتــی

حـال دل ما به یکدیگر وصل است

لطــفا با لبخند وارد شوید حــتی شما دوست عزیز 😊

بیایید دوباره کودک شویم

اصلا عامیانه تر بنویسم بهتر است...

دوباره بچه بشیم و بچه گی کنیم

مثل تموم روزهای بچه گی ک هیچ دغدغه ای

نداشتیم از مدرسه رسیده و نرسیده مشق ها رو

مینوشتیم و سریع میرفتیم تو کوچه بازی میکردیم

بیایید دوباره بچه گی کنیم

دوباره بی دغدغه بشیم با چیزای کوچیک

 خنده مون بگیره ، هم کلاسی عطسه میکرد

ما غش غش میخندیدیم ،،

  • دخـترکــی با قـلـب صورتــی

بیا دوباره عاشقانه دیوانگی کنیم

بیا مثل اون روزا دیوونه بازی در بیاریم

مثل اون روزا ک وقتی از محل کار برمیگشتیم

مثل بچه های مدرسه ای چیپس و الوچه بگیریم

و تو خیابون بخوریم ، بیا دوباره من هسته های الوچه رو

بریزم و تو غر بزنی اشݝااال نریز بچه

بیا مثل اون روزا وقتی برف میاد بریم برف بازی

تو بگی بدون لباس گرم بریم برف بازی

تا سرما بخوریم ،،، یادته تو چقد سرما خوردگی

رو دوست داشتی و من میگفتم خنگیی بخداا

بیا دوباره سرما بخوریم چقد سرما خوردگی دونفره

مون قشنگ بوود تا یه هفته سوپ میخوردیم و 

عمه خانم آش میفرستاد

  • دخـترکــی با قـلـب صورتــی

تغییر و تحول حال

با خودم فک میکنم مگه چقد عمر میکنم

مگه چقد وقت دارم برای شاد زیستن

بیشتر سالهای عمرم درگیر درس و یادگیری

بودم و کنار کتاب هام ، چرا ادامه وقتی

که دارم رو ب شادی سپری نکنم ؟

چرا الان که مشکلات کم شده شاد نباشم

این فرصت رو دارم که شاد باشم

وقتایی که ناراحتم اگه کسی پرسید خوبی

بگم عالـــــــی میخوام به همه انرژی مثبت بدم

میخوام تظاهر کنم به شادی و بی غم بودن

بعد کم کم واقعا آدم ‌شادی میشم

  • دخـترکــی با قـلـب صورتــی

طــــُ

طـ ُ چه بـاشـی و چـه نباشـی غـم طـ ُ جــان 

مــرا مـیـگیرد بـت چـشمانِ چـشمان طـ ُ ایـمان مـرا مـیگیرد
  • دخـترکــی با قـلـب صورتــی

دوباره مینویسم قلمم ،جان تازه ای گرفته

صبح ها که میخواهی بروی

 خانومانه و عاشقانه

 برایت صبحانه اماده میکنم

چای زعفران و دارچینی ...

همان پنیر محلی که مادرجان از روستا

سرسبزشان برایمان فرستاده

اب پرتقال طبیعی دیشب که تو خواب بودی

من تا نیمه شب مشغول گرفتن اب پرتقال ها بودم

پرتقالش از باغچه خودمان است

با اینکه خسته بودم اما میخواستم

سفره صبحانه مان رنگین باشد

صبحانه ات را  میخوری بلند میشوی

بلند میشوم میخواهی بروی

و من باید تا غروب دلتنگ تو شوم

جلوی ایینه قدی می ایستی

بارانی مردانه مشکی ات را میپوشی

شال گردنی را که بعد از نماز صبح ان را

تمام کردم و با عشق برایت بافته ام

را دور گردن ات می اندازم 

هوا سرد است سرما میخوری

زیر لب تشکر میکنی و می روی

 

  • دخـترکــی با قـلـب صورتــی

ســیارهِ صــورتـــی

🌸دخترکی با قلــب صورتی کــه در سـیاره صورتی زندگی میکند و تمام نوشته هایش را به دست توری دوست و همسایه سیاره ای اش میدهد تا در اینجا ثبت کند ...توری میگوید:
زمین دیگر جای زندگی نیست
همه باید به سیاره صورتی مهاجرت کنیم
قانون سیاره صورتی : ((لــطفا با لبخنــد وارد شوید))😊
حتی اگر حالتان خوب نیست
چند دقیقه ای اینجا
لبخنــد بزنید
اینجا پراست از انرژی مثبت
اینجا همه حال هم را خوب مبکنیم
اینجا همه باهم به هم کمک میکنیم
برای شاد زیستن و زندگی کردن با حالی خوب
حــال دلــتان خوب انشالله🌸
دخترکی با قلب صورتی 💟
آرشیو مطالب
Designed By ^_^ و سلیقه من Erfan Powered by Bayan